Kouluun Salpaukseen –koulutustarjontaa maahan muuttaneille 2.5.2023 klo 10–12

27.4.2023

Kotoutumiskoulutukset ja iltakoulutukset – suomen kieli ja kulttuuri

TUVA - tutkintoon valmentava koulutus maahanmuuttaneille

OPVA-koulutukset – opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, osa ammatillista tutkintoa

Hoiva-avustajakoulutus

Paikalla on myös Ohjauspiste Suunta kysymyksiin vastaamassa ja antamassa hakuteknistä apua