Asiantuntijapalvelut


Alipi tarjoaa maahanmuuttoon liittyviä ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluja Päijät-Hämeen viranomaisille, työnantajille, järjestöille ja muille tahoille, jotka tarvitsevat lisätietoa tai konsultaatiopalveluja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Alipi tarjoaa konsultaatioapua tarvittaessa myös yksittäisissä asiakastapauksissa.

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma on eri toimijoiden näkemys siitä, miten maahanmuuttotyö tukee alueen kasvua ja kehittämistä, sekä miten kotoutumista alueelle vahvistetaan. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman tavoitteena on lisätä työperusteista maahanmuuttoa ja maahan muuttaneiden työllisyyttä ja kotoutumista kaikissa alueen kunnissa. Maahanmuutto-ohjelman tärkeänä tavoitteena on myös maahan muuttaneiden osallisuuden ja yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden lisääminen. Alipi on muiden toimijoiden tavoin sitoutunut maahanmuutto-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen: 
Ohjelma vuosille 2021–2025:
https://paijat-hame.fi/vetovoima/maahanmuutto-ohjelma/

Hanketoiminta

Päijät-Hämeessä toimii vuosittain lukuisia hankkeita, joiden tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden nopeaa kotoutumista ja työllistymistä Päijät-Hämeen alueella. Hankkeiden kohderyhmänä ovat pakolaistaustaiset ja muut maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hankkeita on useille eri kohderyhmille luku- ja kirjoitustaidottomista ja muista erityisesti haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä korkeasti koulutettuihin kansainvälisiin osaajiin saakka. Monet hankkeet järjestävät myös mm. erilaista vapaa-ajan toimintaa, ystävätoimintaa sekä avustamista suomen kielen opiskelussa ja työnhaussa.

Hankkeiden toteuttajina ovat Päijät-Hämeen alueella monet eri organisaatiot, kuten esim. Lahden kaupunki, alueen muut kunnat, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY, oppilaitokset sekä 3. ja 4. sektorin toimijat. 

Alipi osallistuu myös hanketoimintaan ja tekee aktiivisesti verkostomaista yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Osaamisen paikka - sivustolta voit löytää tietoa eri hankkeista Päijät-Hämeen alueella: 
https://osaamisenpaikka.fi

https://osaamisenpaikka.fi/etusivu/taustaa/

Lahden OSKE LAB
https://lab.fi/fi/projekti/lahden-oske-lab

Razom – Yhdessä – Together -hanke

https://www.lab.fi/fi/projekti/razom

TyöPolku
https://www.hameensetlementti.fi/toiminta/tyopolku/

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille 
https://lahti.mll.fi/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille/

Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille
https://www.jyrankola.fi/hankkeet