Opiskelu

Alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus

Alkukartoitus

Alkukartoituksessa arvioidaan, mitkä palvelut auttavat sinua kotoutumaan. Alkukartoituksessa selvitetään esimerkiksi koulutuksesi, työkokemuksesi ja kielitaitosi. Alkukartoitus tehdään TE-toimistossa tai kunnassa. Se voidaan tehdä myös jossakin muussa paikassa, esimerkiksi oppilaitoksessa. Tämä riippuu siitä, missä kunnassa asut. Voit pyytää alkukartoitusta esimerkiksi oman kuntasi sosiaalitoimelta tai TE-toimistosta. Lue lisää alkukartoituksesta: Kotoutujan alkukartoitus - Palvelut - Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)

Kotoutumissuunnitelma

Jos tarvitset tukea kotoutumiseen, sinulle tehdään alkukartoituksen jälkeen kotoutumissuunnitelma. Suunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi suomen kielen opiskelua, muita opintoja tai työharjoittelua. 
Kotoutumissuunnitelma täytyy tehdä viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun saat oleskeluluvan tai kun oleskeluoikeutesi on rekisteröity. Kotoutumissuunnitelman kesto riippuu siitä, kuinka kauan tarvitset tukea kotoutumisessa. Kotoutumissuunnitelma on tavallisesti voimassa korkeintaan kolme vuotta. Joissakin erityistapauksissa se voi olla voimassa viisi vuotta. Kun sinulle on tehty kotoutumissuunnitelma, on tärkeää, että noudatat sitä. Lue lisää kotoutumissuunnitelmasta: Maahanmuuttajan palvelut ja kotoutumissuunnitelma - Kansainvälisyys - Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)

Kotoutumiskoulutus

Kun kotoutumissuunnitelma on tehty, voit saada kotoutumiskoulutusta. Kotoutumiskoulutusta järjestävät kunnat, työ- ja elinkeinotoimistot ja monet oppilaitokset. TE-toimisto tai kunta ohjaa sinut kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumiskoulutukseen kuuluu tavallisesti suomen tai ruotsin kielen opiskelua. Koulutuksessa tutustut myös suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään. Lue lisää kotoutumiskoulutuksesta: Kotoutumiskoulutus - Palvelut - Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi) sekä Kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille - Opintopolku
Kotoutumiskoulutukseen pääset vain TE-toimiston kautta. 

Suomen kielen koulutus

Suomen kielen koulutusta järjestävät monet eri oppilaitokset ja tahot Päijät-Hämeessä. Suomen kielen kursseja voit etsiä helposti Alipin Ossi-portaalin kautta. OSSI-portaali antaa tietoa erilaisista Päijät-Hämeen alueella järjestettävistä koulutuksista, kursseista ja tapahtumista maahan muuttaneille: www.alipi.fi/ossi

Voit halutessasi etsiä lisää tietoa oppilaitosten omilta verkkosivuilta: 
Koulutuskeskus Salpaus: www.salpaus.fi ja https://www.salpaus.fi/koulutus/koulutusta-maahanmuuttajille/
Lahden kansanopisto: www.lahdenkansanopisto.fi
Wellamo-opisto: www.wellamo-opisto.fi
Harjulan kansalaisopisto: www.harjulansetlementti.fi
Arffman: www.arfcon.fi/maahanmuuttajakoulutus/,
Päijät-Hämeen kesäyliopisto: https://www.paijathameenkesayliopisto.fi/
Jyränkölän setlementti: https://jyrankola.fi/


Huomaathan, että voit opiskella ja harjoitella suomen kieltä myös maksuttomissa keskusteluryhmissä, kerhoissa ja verkossa. Suomen kielen keskusteluryhmiä ja kerhoja järjestävät Lahden Akateemiset naiset - Luetaan Yhdessä -verkosto, Multi-Culti ja Lahden seurakunnat. Katso ajankohtaiset tiedot toimijoiden verkkosivuilta: 
Luetaan Yhdessä verkosto: http://www.lahdenakateemisetnaiset.net/luetaan-yhdessa
Multi-Culti: https://www.lahti.fi/vapaa-aika/kulttuuri/monikulttuurikeskus-multi-culti/
Lahden seurakuntayhtymä: https://www.lahdenseurakunnat.fi/launeen-seurakunta/kerhot-ja-ryhmat/maahanmuuttajat
Helluntaiseurakunta: https://lahdenhelluntaisrk.fi/toimintaa/kansainvalinen-tyo/

Voit opiskella suomen kieltä verkossa esim. seuraavien verkkosivujen kautta: 
infofinland.fi/fi/finnish-and-swedish/finnish-online
www.suomitaskussa.eu
http://yle.fi/vintti/yle.fi/supisuomea/kielioppi/index.html
http://www.alipi.fi/ossi/

Perusopetus

Perusopetus oppivelvollisille maahanmuuttajille

Suomessa asuvalla oppivelvollisuusikäisellä maahanmuuttajalla ja turvapaikanhakijalla on oikeus samaan perusopetukseen kuin suomalaisillakin. Joissain kunnissa oppivelvollisuusikäinen voi osallistua yhden lukuvuoden kestävään perusopetukseen valmistavaan koulutukseen. Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskellaan suomen kieltä sekä muiden oppiaineiden keskeisiä käsitteitä. Kun oppilaan kielitaito on riittävä, hän voi siirtyä perusopetukseen ikäänsä ja taitojaan vastaavalle luokalle. Saat tietoa mahdollisesta valmistavasta koulutuksesta kunnaltasi. Oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen. 
Koulutusta maahanmuuttajille - Opintopolku

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot maahanmuuttajille

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot vastaavat perusopetuksen alakoulua eli 1-6 luokkaa. Jos olet aikaisemmin opiskellut esimerkiksi: maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa,
luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutuksessa ja/tai perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, etkä ole vielä valmis perusopetuksen opintoihin, voit siirtyä aikuisten alkuvaiheen opintoihin. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa saat sellaiset tiedot ja taidot, että voit jatkaa opintoja varsinaisessa aikuisten perusopetuksessa tai muussa koulutuksessa. Aikuisten perusopinnoissa voit myös suorittaa oppivelvollisuutta. Aikuisten perusopetus - Opintopolku

Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille

Aikuisten perusopetus vastaa perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opintoja, ja antaa kelpoisuuden hakea lukiokoulutukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot tai muulla tavoin hankitut tiedot ja taidot. Opinnot kestävät noin 2 vuotta. Aikuisten perusopetus - Opintopolku

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Aikuisten maahan muuttaneiden luku- ja kirjoitustaidon koulutusta järjestetään osana aikuisten perusopetusta, vapaan sivistystyön toteuttamana ja osana työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutus sopii niille aikuisille maahan muuttaneille, ketkä eivät osaa lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään, tai ketkä eivät tunne suomen kielen kirjaimia. Luku- ja kirjoitustaidon koulutusta tarjoavat oppilaitokset Lahdessa ja Päijät-Hämeessä voit löytää osoitteesta: http://www.alipi.fi/ossi/ kohdasta ABC- Luku- ja kirjoitustaito. 

Ammatillinen koulutus

Voit suorittaa ammatillisen perustutkintokoulutuksen perusopetuksen jälkeen. Ammatillisen perustutkinnon opiskeleminen pätevöittää sinut ammattiin, mutta voit myös jatkaa opintoja esimerkiksi korkeakoulussa. Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa maahan muuttaneille ammatillista koulutusta monilla eri aloilla Päijät-Hämeessä. Lisää tietoa löydät Ossi portaalista: http://www.alipi.fi/ossi/ kohdasta “ammatilliset koulutukset maahanmuuttajille”. Ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaun ja/tai jatkuvan haun kautta. Lue lisää eri ammatillisista koulutuksista ja koulutukseen hakemisesta Opintopolun verkkosivuilta: Ammatillinen koulutus - Opintopolku

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa voit suorittaa ammattitutkinnon. Voit opiskella ja tehdä työtä, josta saat palkkaa samanaikaisesti. Suoritat suurimman osan opinnoista työpaikalla. Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää opintojen sisältö ja kesto. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät auttavat ja neuvovat oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa  

Voit etsiä työnantajien ilmoittamia oppisopimuspaikkoja avoimien työpaikkojen joukosta "oppisopimus" -hakusanalla. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta Opintopolun verkkosivuilta: Oppisopimus opiskelijalle - Opintopolku

Korkeakoulutus

Voit hakea ammattikorkeakouluun, kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon. Voit tutustua Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulun eli LAB:in koulutuksiin osoitteessa: https://lab.fi/fi. Lue lisää ammattikorkeakouluopinnoista ja hakemisesta: Koulutusta maahanmuuttajille - Opintopolku ja Ammattikorkeakoulututkinnot - Opintopolku

Voit hakea yliopistoon, kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Voit tutustua Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston eli LUT:in kandidaatin ja maisterin tutkinto-ohjelmiin osoitteessa: https://www.lut.fi/. Lue lisää yliopistokoulutuksesta ja hakemisesta: Koulutusta maahanmuuttajille - Opintopolku ja Yliopistotutkinnot - Opintopolku

Voit myös hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, jos sinulla on sellainen ulkomainen koulutus, jolla voisit kotimaassasi hakea vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Suomessa on myös englanninkielistä korkeakoulutusta. Tarkasta yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta, mitä englanninkielisiä opinto-ohjelmia he tarjoavat.

Tarkista aina koulutuksen kuvauksesta tarkat hakukelpoisuusvaatimukset. Korkeakoulu päättää, hyväksytäänkö sinut opiskelijaksi: Opintopolku

Valmentavat koulutukset maahan muuttaneille

TUVA-koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi osallistua ammatilliseen koulutukseen tai lukio-opintoihin, voit hakea TUVA-koulutukseen. Koulutuksessa vaaditaan peruskielitaitoa suomen kielessä, sillä koulutus järjestetään kokonaisuudessaan suomeksi. Jos olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen, voit hakea TUVA-koulutukseen. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla oppilaitos katsoo olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista.

Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua valmentavaan koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti ja siirtyä joustavasti tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

Lahdessa ja Heinolassa ammatilliseen tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestää Koulutuskeskus Salpaus: https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuva-koulutus/

Lahdessa lukiokoulutukseen valmentavaa TUVA-koulutusta järjestää Lahden yhteiskoulun aikuislukio: https://www.lyk.fi/aikuislukio/maahanmuuttajat/

Vieraskielinen opiskelija voi hakea lukiokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen, jos hän on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot, mutta suomen kielen taito ei ole vielä riittävä toisen asteen opintojen aloittamiseen.

 

Tutkintojen tunnustaminen

Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla, voit tarvita tutkinnon tunnustamispäätöksen, jotta voit työskennellä tai opiskella Suomessa. Työnantaja, oppilaitos tai korkeakoulu arvioi, millaisen pätevyyden ja osaamisen ulkomainen tutkintosi on antanut. Tarvitset Opetushallituksen (OPH) tai muun viranomaisen tunnustamispäätöksen, jos haluat työskennellä säännellyssä ammatissa tai tehtävässä, johon vaaditaan tietyn tasoinen korkeakoulututkinto. Lue lisää Suomen Opetushallituksen verkkosivuilta tutkintojen tunnustamisesta ja miten voit hakea tutkintosi tunnustamista: https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkintojen-tunnustaminen/ulkomailla-suoritettujen-tutkintojen-tunnustaminen-suomessa

Voidaksesi toimia Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, tarvitset tutkinnon lisäksi Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämän laillistuksen tai nimikesuojauksen. Ilman rekisteröintiä alalla ei ole mahdollista työskennellä. 
Jos sinulla on kotimaastasi esimerkiksi lääkärin tai sairaanhoitajan koulutus, ole aina ensimmäiseksi yhteydessä Valviraan: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/ulkomailla-tutkinnon-suorittaneet

Eläinlääkäriksi laillistamisesta huolehtii Suomessa Ruokavirasto: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elainlaakarit/oikeus-toimia-elainlaakarina/elainlaakariksi-laillistaminen/