Opiskelu

Alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus

Alkukartoitus

Alkukartoituksessa arvioidaan, mitkä palvelut auttavat sinua kotoutumaan. Alkukartoituksessa selvitetään esimerkiksi koulutuksesi, työkokemuksesi ja kielitaitosi. Alkukartoitus tehdään TE-toimistossa tai kunnassa. Se voidaan tehdä myös jossakin muussa paikassa, esimerkiksi oppilaitoksessa. Tämä riippuu siitä, missä kunnassa asut. Voit pyytää alkukartoitusta esimerkiksi oman kuntasi sosiaalitoimelta tai TE-toimistosta. Lue lisää alkukartoituksesta: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/alkukartoitus/index.html

Kotoutumissuunnitelma

Jos tarvitset tukea kotoutumiseen, sinulle tehdään alkukartoituksen jälkeen kotoutumissuunnitelma. Suunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi suomen kielen opiskelua, muita opintoja tai työharjoittelua. 
Kotoutumissuunnitelma täytyy tehdä viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun saat oleskeluluvan tai kun oleskeluoikeutesi on rekisteröity. Kotoutumissuunnitelman kesto riippuu siitä, kuinka kauan tarvitset tukea kotoutumisessa. Kotoutumissuunnitelma on tavallisesti voimassa korkeintaan kolme vuotta. Joissakin erityistapauksissa se voi olla voimassa viisi vuotta. Kun sinulle on tehty kotoutumissuunnitelma, on tärkeää, että noudatat sitä. Lue lisää kotoutumissuunnitelmasta: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/alkukartoitus/index.html

Kotoutumiskoulutus

Kun kotoutumissuunnitelma on tehty, voit saada kotoutumiskoulutusta. Kotoutumiskoulutusta järjestävät kunnat, työ- ja elinkeinotoimistot ja monet oppilaitokset. TE-toimisto tai kunta ohjaa sinut kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumiskoulutukseen kuuluu tavallisesti suomen tai ruotsin kielen opiskelua. Koulutuksessa tutustut myös suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään. Lue lisää kotoutumiskoulutuksesta: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/alkukartoitus/index.html
Kotoutumiskoulutukseen pääset vain TE-toimiston kautta. 

Suomen kielen koulutus

Suomen kielen koulutusta järjestävät monet eri oppilaitokset ja tahot Päijät-Hämeessä. Suomen kielen kursseja voit etsiä helposti Alipin Ossi-portaalin kautta. OSSI-portaali antaa tietoa erilaisista Päijät-Hämeen alueella järjestettävistä koulutuksista, kursseista ja tapahtumista maahan muuttaneille: www.alipi.fi/ossi

Voit halutessasi etsiä lisää tietoa oppilaitosten omilta verkkosivuilta: 
Koulutuskeskus Salpaus: www.salpaus.fi ja https://www.salpaus.fi/koulutus/koulutusta-maahanmuuttajille/
Lahden kansanopisto: www.lahdenkansanopisto.fi
Wellamo-opisto: www.wellamo-opisto.fi
Harjulan kansalaisopisto: www.harjulansetlementti.fi
Arffman: www.arfcon.fi/maahanmuuttajakoulutus/,
Päijät-Hämeen kesäyliopisto: https://www.paijathameenkesayliopisto.fi/
Jyränkölän setlementti: https://jyrankola.fi/


Huomaathan, että voit opiskella ja harjoitella suomen kieltä myös maksuttomissa keskusteluryhmissä, kerhoissa ja verkossa. Suomen kielen keskusteluryhmiä ja kerhoja järjestävät Lahden Akateemiset naiset - Luetaan Yhdessä -verkosto, Multi-Culti ja Lahden seurakunnat. Katso ajankohtaiset tiedot toimijoiden verkkosivuilta: 
Luetaan Yhdessä verkosto: http://www.lahdenakateemisetnaiset.net/luetaan-yhdessa
Multi-Culti: https://www.lahti.fi/vapaa-aika/kulttuuri/monikulttuurikeskus-multi-culti/
Lahden seurakuntayhtymä: https://www.lahdenseurakunnat.fi/launeen-seurakunta/kerhot-ja-ryhmat/maahanmuuttajat
Helluntaiseurakunta: https://lahdenhelluntaisrk.fi/toimintaa/kansainvalinen-tyo/

Voit opiskella suomen kieltä verkossa esim. seuraavien verkkosivujen kautta: 
http://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/suomen-ja-ruotsin-kieli/suomen-kielta-internetissa
www.suomitaskussa.eu
http://yle.fi/vintti/yle.fi/supisuomea/kielioppi/index.html
http://www.alipi.fi/ossi/

Perusopetus

Perusopetus oppivelvollisille maahanmuuttajille

Suomessa asuvalla oppivelvollisuusikäisellä maahanmuuttajalla ja turvapaikanhakijalla on oikeus samaan perusopetukseen kuin suomalaisillakin. Joissain kunnissa oppivelvollisuusikäinen voi osallistua yhden lukuvuoden kestävään perusopetukseen valmistavaan koulutukseen. Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskellaan suomen kieltä sekä muiden oppiaineiden keskeisiä käsitteitä. Kun oppilaan kielitaito on riittävä, hän voi siirtyä perusopetukseen ikäänsä ja taitojaan vastaavalle luokalle. Saat tietoa mahdollisesta valmistavasta koulutuksesta kunnaltasi. Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen. 
Opintopolku : Perusopetus maahanmuuttajille

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot maahanmuuttajille

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot vastaavat perusopetuksen alakoulua eli 1-6 luokkaa. Jos olet aikaisemmin opiskellut esimerkiksi: maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa,
luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutuksessa ja/tai perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, etkä ole vielä valmis perusopetuksen opintoihin, voit siirtyä aikuisten alkuvaiheen opintoihin. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa saat sellaiset tiedot ja taidot, että voit jatkaa opintoja varsinaisessa aikuisten perusopetuksessa tai muussa koulutuksessa. Aikuisten perusopinnoissa voit myös suorittaa oppivelvollisuutta.
Opintopolku : Perusopetus maahanmuuttajille

Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille

Aikuisten perusopetus vastaa perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opintoja, ja antaa kelpoisuuden hakea lukiokoulutukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot tai muulla tavoin hankitut tiedot ja taidot. Opinnot kestävät noin 2 vuotta.
Opintopolku : Perusopetus maahanmuuttajille

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Aikuisten maahan muuttaneiden luku- ja kirjoitustaidon koulutusta järjestetään osana aikuisten perusopetusta, vapaan sivistystyön toteuttamana ja osana työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutus sopii niille aikuisille maahan muuttaneille, ketkä eivät osaa lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään, tai ketkä eivät tunne suomen kielen kirjaimia. Luku- ja kirjoitustaidon koulutusta tarjoavat oppilaitokset Lahdessa ja Päijät-Hämeessä voit löytää osoitteesta: http://www.alipi.fi/ossi/ kohdasta ABC- Luku- ja kirjoitustaito. 

Ammatillinen koulutus

Voit suorittaa ammatillisen perustutkintokoulutuksen perusopetuksen jälkeen. Ammatillisen perustutkinnon opiskeleminen pätevöittää sinut ammattiin, mutta voit myös jatkaa opintoja esimerkiksi korkeakoulussa. Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa maahan muuttaneille ammatillista koulutusta monilla eri aloilla Päijät-Hämeessä. Lisää tietoa löydät Ossi portaalista: http://www.alipi.fi/ossi/ kohdasta “ammatilliset koulutukset maahanmuuttajille”. Ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaun ja/tai jatkuvan haun kautta. Lue lisää eri ammatillisista koulutuksista ja koulutukseen hakemisesta Opintopolun verkkosivuilta: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/ammatillinen-koulutus-maahanmuuttajille/

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa voit suorittaa ammattitutkinnon. Voit opiskella ja tehdä työtä, josta saat palkkaa samanaikaisesti. Suoritat suurimman osan opinnoista työpaikalla. Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää opintojen sisältö ja kesto. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät auttavat ja neuvovat oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät (opintopolku.fi). Voit
etsiä työnantajien ilmoittamia oppisopimuspaikkoja avoimien työpaikkojen joukosta "oppisopimus" -hakusanalla. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta Opintopolun verkkosivuilta: https://opintopolku.fi/wp/oppisopimus/

Korkeakoulutus

Voit hakea ammattikorkeakouluun, kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon. Voit tutustua Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulun eli LAB:in koulutuksiin osoitteessa: https://lab.fi/fi. Lue lisää ammattikorkeakouluopinnoista ja hakemisesta: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/korkeakoulutus-maahanmuuttajille/

Voit hakea yliopistoon, kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Voit tutustua Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston eli LUT:in kandidaatin ja maisterin tutkinto-ohjelmiin osoitteessa: https://www.lut.fi/. Lue lisää yliopistokoulutuksesta ja hakemisesta: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/korkeakoulutus-maahanmuuttajille/

Voit myös hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, jos sinulla on sellainen ulkomainen koulutus, jolla voisit kotimaassasi hakea vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Suomessa on myös englanninkielistä korkeakoulutusta https://studyinfo.fi/wp2/en/higher-education/

Tarkista aina koulutuksen kuvauksesta tarkat hakukelpoisuusvaatimukset. Korkeakoulu päättää, hyväksytäänkö sinut opiskelijaksi: www.opintopolku.fi

Valmistavat ja valmentavat koulutukset maahan muuttaneille

Kymppiluokka

Perusopetuksen jälkeen voit hakea yhden lukuvuoden kestävään lisäopetukseen eli kymppiluokalle. Kymppiluokalla voit opiskella samoja aineita kuin peruskoulussa. Voit opiskella myös ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. Lisäksi voit korottaa aikaisempia perusopetuksen arvosanojasi. 
Kymppiluokan jälkeen voit hakea yhteishaun kautta opiskelemaan joko ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen.
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/valmistavat-ja-valmentavat-koulutukset-maahanmuuttajille/#Kymppiluokka
www.alipi.fi/ossi

VALMA: Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi osallistua ammatilliseen koulutukseen ja samalla kehittää kielitaitoasi, voit hakea VALMA-koulutukseen. Koulutuksessa vaaditaan peruskielitaitoa suomen tai ruotsin kielessä, sillä koulutus järjestetään kokonaisuudessaan suomeksi tai ruotsiksi.
Jos olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen, voit hakea valmentavaan koulutukseen. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla oppilaitos katsoo olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista. VALMA-koulutuksessa voi suorittaa myös oppivelvollisuutta:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/%EF%BB%BFammatilliseen-peruskoulutukseen-valmentava-koulutus/
www.alipi.fi/ossi

LUVA: Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille

Lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa (LUVA) saat kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. LUVA-koulutuksessa voit suorittaa myös oppivelvollisuutta.
https://opintopolku.fi/wp/lukio-2/lukiokoulutukseen-valmistava-koulutus-luva/
www.alipi.fi/ossi

Korkeakouluun valmentava opetus: 

Maahanmuuttajille korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa opiskelet suomen kieltä ja parannat mahdollisuuksiasi suorittaa suomalainen korkeakoulututkinto.
Valmentavan koulutuksen jälkeen et pääse suoraan tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluun, vaan haet opiskelijaksi normaalin haun kautta, esim. yhteishaussa.
Koulutuksessa kehität kieli- ja opiskelutaitoja, jotka parantavat mahdollisuuksiasi.
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/korkeakoulutus-maahanmuuttajille/
www.alipi.fi/ossi

Tutkintojen tunnustaminen

Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla, voit tarvita tutkinnon tunnustamispäätöksen, jotta voit työskennellä tai opiskella Suomessa. Työnantaja, oppilaitos tai korkeakoulu arvioi, millaisen pätevyyden ja osaamisen ulkomainen tutkintosi on antanut. Tarvitset Opetushallituksen (OPH) tai muun viranomaisen tunnustamispäätöksen, jos haluat työskennellä säännellyssä ammatissa tai tehtävässä, johon vaaditaan tietyn tasoinen korkeakoulututkinto. Lue lisää Suomen Opetushallituksen verkkosivuilta tutkintojen tunnustamisesta ja miten voit hakea tutkintosi tunnustamista: https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkintojen-tunnustaminen/ulkomailla-suoritettujen-tutkintojen-tunnustaminen-suomessa

Voidaksesi toimia Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, tarvitset tutkinnon lisäksi Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämän laillistuksen tai nimikesuojauksen. Ilman rekisteröintiä alalla ei ole mahdollista työskennellä. 
Jos sinulla on kotimaastasi esimerkiksi lääkärin tai sairaanhoitajan koulutus, ole aina ensimmäiseksi yhteydessä Valviraan: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/ulkomailla-tutkinnon-suorittaneet

Eläinlääkäriksi laillistamisesta huolehtii Suomessa Ruokavirasto: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elainlaakarit/oikeus-toimia-elainlaakarina/elainlaakariksi-laillistaminen/