suomi
english
ruski
arabic

  Kansainvälistä suojelua saaneen perheenyhdistämisen vaatimuksiin muutoksia 1.7.

  Kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsenen toimeentulon on yleensä oltava turvattu 1.7. alkaen.

  Turvatun toimeentulon vaatimus koskee yleensä myös kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniä 1.7.2016 alkaen, jotta he voivat saada oleskeluluvan Suomeen.

  Jos perheenjäsenesi on saanut pakolaisaseman ennen 1.7.2016:

  • Sinulta ei vaadita turvattua toimeentuloa, jos perheenne on muodostettu ennen kuin perheenjäsenesi on tullut Suomeen.

  Jos perheenjäsenesi saa pakolaisaseman 1.7.2016 tai sen jälkeen:

  • Voit hakea oleskelulupaa kolmen kuukauden kuluessa ilman toimeentulovaatimusta, jos perheenne on muodostettu ennen kuin turvapaikan saanut perheenjäsenesi on tullut Suomeen tai ennen perheenjäsenesi hyväksymistä pakolaiskiintiöön.
  • Voit hakea myös kolmen kuukauden jälkeen, mutta silloin perheenjäsenesi toimeentulon on oltava turvattu.

  Jos perheenjäsenesi on saanut tai saa muuta kansainvälistä suojelua:

  • Toissijaista, humanitaarista tai tilapäistä suojelua saaneen perheenjäsenillä on aina oltava turvattu toimeentulo.
  • Toimeentulovaatimus koskee myös niitä perheenjäseniä, joiden hakemukset ovat jo vireillä. Lisäselvitystä pyydetään tarvittaessa.

  Näin haet oleskelulupaa kolmen kuukauden kuluessa:

  Nämä ohjeet koskevat sinua vain, jos olet turvapaikan saaneen tai kiintiöpakolaisen perheenjäsen ja perheenne on muodostettu jo ennen kuin perheenjäsenesi tuli Suomeen tai ennen perheenjäsenesi hyväksymistä pakolaiskiintiöön.

  Voit hakea oleskelulupaa ilman toimeentuloedellytystä kolmen kuukauden ajan. Ajan laskeminen alkaa siitä, kun perheenjäsenesi on saanut tiedon päätöksestä.

  1. Jätä oleskelulupahakemus Suomen edustustoon ulkomailla. Kaikkien oleskelulupaa hakevien on mentävä paikan päälle edustustoon. Tutustu edustuston verkkosivuihin tai selvitä muuten, missä edustustossa ja miten hakemus jätetään. Maahanmuuttovirasto ei voi vaikuttaa siihen, missä edustustossa ja milloin voit hakea lupaa. Toistaiseksi hakemusta ei voi jättää sähköisesti.
  2. Aloita valmistelut oleskeluluvan hakemiseksi heti, kun Suomessa asuva perheenjäsenesi saa päätöksen tiedoksi. Voit esimerkiksi tarvita viisumin päästäksesi jättämään hakemuksen Suomen edustustoon. On sinun vastuullasi, että pääset edustustoon ajoissa.
  3. Ole mahdollisimman nopeasti yhteydessä edustustoon. Hakemuksen jättäminen edellyttää pääsääntöisesti ajanvarausta. Ajanvarauksen voi tehdä vain sähköpostitse. Jos hakemuksen jättäminen ei poikkeuksellisesti vaadi ajanvarausta, hakemus on kuitenkin jätettävä edustustoon kolmen kuukauden aikana.
  4. Ilmoita aikaa varatessasi edustustolle sähköpostiviestissä kaikki ne henkilöt, jotka aikovat hakea oleskelulupaa. Ilmoita kaikkien koko nimet, tarkat syntymäajat ja kansalaisuudet, mistä perhesuhteesta on kyse sekä Suomessa olevan perheenjäsenen nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja Maahanmuuttoviraston asiakasnumero.
  5. Jos olet toiminut näiden ohjeiden mukaan, mutta et edustuston jonotilanteen takia saa aikaa hakemuksen jättämiselle kolmen kuukauden kuluessa, voit hakea oleskelulupaa ilman toimeentuloedellytystä. Tämä edellyttää, että käytät saamasi ajan hakemuksen jättämiselle. Jos yli kolmen kuukauden viivästys johtuu jostain muusta syystä kuin Suomen viranomaisista, vaaditaan turvattu toimeentulo.

  Hakeminen on maksullista.

  Lisätietoja: www.migri.fi