suomi
english
ruski
arabic

  Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille: haku 17.11. asti

  Lahden ammattikorkeakoulussa järjestetään keväällä 2018 valmentava koulutus, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaisen hakijan pääsyä suomenkielisiin tutkintoon johtaviin korkeakouluopintoihin.

  Koulutuksen pääpaino on suomen kielen taitojen vahvistamisessa sekä yleisten suomalaiseen korkeakouluopiskeluun liittyvien taitojen kehittämisessä. Opintojen aikana perehdytään hakijan kiinnostuksen mukaan myös alakohtaisiin ammatillisiin opintoihin ja suomalaiseen opiskelu- ja työkulttuuriin.

  Koulutusaika ja hinta: 
  Valmentava koulutus toteutetaan 15.1.–31.5.2018. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja opintokokonaisuuden laajuus on 20 op. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

  Hakukelpoisuus: 

  Hakijalla tulee olla ammattikorkekouluopintoihin vadittava yleinen hakukelpoisuus. .(Katso: https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/)

  Ammattikorkeakoulu voi lisäksi käyttää ns. harkinnanvaraista valintaa, jos tietojen ja taitojen katsotaan riittävän opintoihin, mutta hakukelpoista tutkintoa ei ole. 


  Lisäksi hakijalta vaaditaan suomen kielen taso B1 (tai YKI 3).

  Haku opintoihin: 
  Ilmoittautuminen hakijaksi tapahtuu sähköisen lomakkeen kautta: https://www.lyyti.in/valmentava2018 
  Hakuaika päättyy 17.11.2017
  Hakukelpoiset kutsutaan sähköpostitse valintatilaisuuteen 24.11.2017 mennessä. 
  Valintatilaisuus järjestetään 1.12.2017 Lahdessa.
  Valintakokeen tulokset ilmoitetaan sähköpostitse 15.12.2017 mennessä.

  Opiskelijan tuet: 
  Tukimahdollisuuksia voi tiedustella Kelasta tai omasta TE-toimistosta. 

  Lisätietoja koulutuksesta ja hakuprosessista:
  Johanna Marjomäki, johanna.marjomaki@lamk.fi, +358 44 708 1083
  Tytti Lindeberg, tytti.lindeberg@lamk.fi, +358 44 708 1729